Tennis Balls

Her er utdrag fra viktige begivenheter i Sandefjord tennisklubbs historie:

1921: Den 16. desember på Hotel Atlantic ble Sandefjord Tennisklubb (STK) stiftet ved at 40 medlemmer ble protokollert. «Kontorchef» Einar Tollefsen ble av disse, valgt til klubbens første «formand». – 25. jan 1922, på Tollefsens kontor, ble det første styremøte avholdt og «utkast til klubbens «love» ble nedfelt og senere vedtatt.

1925: To utebaner sto ferdig på Hjertnes, der Rådhuset i Sfj. ligger. Totalkostnad 3.500 kr,

1930: Det sto dårlig til med økonomien da William Echoff igjen gikk på som formann, og Norges
Tennisforbund ble av styre forespurt om å …»andra et bidrag» tilsvarende kontingenten for 1929/30. I motsatt fald betraktes klubben som strøket av forbundet.» – Dette ble innvilget! (Harde ord for pengene må man kunne si!)

1931: Ved årsmøte balanserte regnskapet med kr 2.000,-. Kontingenten ble hevet til kr 20,-

.

1933: Til ny formann ble valgt Håkon Gran.

1940: Den 22. mai ble styremøte som skulle bli det siste på 6 år, avholdt. I krigsårene var det liten eller ingen aktivitet i klubben. – Alf Thoresen var i denne tiden fungerende formann.

1946: Den 25. mai ble Håkon Gran gjeninnsatt som formann. Som «viceformann» fikk han med seg byens senere ordfører Einar Abrahamsen. Abrahamsen hadde forøvrig mange gode kampresultater og var en habil spiller.
Som følge av lite vedlikehold i krigsårene, var banene i dårlig forfatning. Det ble søkt om
støtte fra Kommunen til ny opparbeidelse. – I et styremøte ble et positivt svar fra Rådmannen opplest, der det fremgikk at kr 2.500,- var innvilget til dette formål.

1947: Til ny formann ble valgt Bjørn Stenseth. Et verv han hadde i 4 år.

1951: Knut Seyersted tok over formannsvervet dette året.

1952: Rolf Rustad, som var innflytter og en meget habil tennisspiller, ble valgt til ny formann
under årsmøte den 18. mars på Hotel Kong Carl.
Den store oppgaven Rustad og hans styre gikk løs på, var å forberede opparbeidelsen av
det nye tennisanlegget i Bugården, dvs. det som senere ble Bugårdsparken.

1954: Til ny formann ble valgt Paul Støre.

I juni dette året ble klubbens 4-baners tennisanlegg i Bugårdsparken åpnet med ordfører Frithjof Bø sine ord: «Måtte ungdommen i bred fylking søke til banene», hvoretter han slo den første ballen over nettet på centercourten.
Deretter innledet klubben en tre-dagers turnering, med nær 100 avviklede kamper.
Det var nødvendig også å benytte den ene tennisbanen som var igjen nede i byen på Hjertnesområde.